Projectstoffering voor projecten van de overheid

Voor veel renovatie- en nieuwbouwprojecten bij overheden zijn strikte specificaties vastgesteld. Gemeentehuizen, ministeries en defensie; opdrachtgevers die hoge eisen stellen aan kwaliteit waarvoor kennis van procedures en een duidelijke aanpak belangrijk is. Novo Projectstoffering adviseert u graag over duurzaamheid, onderhoud en akoestiek van onze producten. Wij hebben ervaring met landelijke overheidsinstellingen waar de werkzaamheden aangepast moeten worden aan de geldende voorschriften op uw locatie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld penitentiaire inrichtingen.

Voorbeeldprojecten