Show Project InfoHide Project Info

Teun de Jager te Utrecht

Nieuwbouw Kindercluster Teun de Jagerdreef, een gebouw waarin een aantal kindgerelateerde functies zijn gecombineerd. Plan van de gemeente Utrecht en alle Utrechtse schoolbesturen. Voorzieningen: 2 basisscholen (2.820 m2), 2 gymzalen (renovatie 855 m2), een voor- en vroegschoolse educatie (115 m2), een ouderlokaal (115 m2), een multifunctionele ruimte (300 m2) en een buurthuis (550 m2). Kern van de ontwerpopgave is realisatie van lage exploitatiekosten (duurzaamheid, onderhoud) en een goed binnenklimaat. Het compleet leveren en aanbrengen van de vloerafwerking: marmoleum, schoonloopmatten, bulletin board. 2860 m² Egaliseren Eurocol 975 2860 m² Vloerafwerking Forbo Marmoleum Real 233 m² Bulletinbord 130 m² Coral Brush entreematten

Client: Teun de Jager te Utrecht
Date: 06/07/2017
Services: Basisschool